Головна Easy Learning Korean 쉽게 배우는 한국어 - 읽기, 쓰기

Easy Learning Korean 쉽게 배우는 한국어 - 읽기, 쓰기

, ,
4.0 / 0
1 comment
Наскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
외국어로서의 한국어교육을 위한 교재로, 한국어를 처음 배우기 시작해서 초급단계까지 마칠 수 있도록 구성하였다. 한국어 교육 전문 부산외국어대학교 한국어교육센터에서 오랜 연구를 거듭하면서 집필하여 학습자들의 다양한 학습 욕구를 충족시켜줄 수 있도록 쉽고 체계적인 설명과 구성으로 꾸몄다. 또한 한국어와 관련된 지식적인 측면뿐만 아니라 실제 한국어 발화현장에서 사용할 수 있는 측면을 강조하여 학습자들의 의사소통능력을 기르는데 주안점을 두었다. 읽기 · 쓰기 편은 가나다부터 시작하는 예비편과 총 25과의 본문으로 구성되어 있으며, 본문은 초급에서 요구되는 기본적인 어휘와 문법, 표현들을 다루고, 본문 뒤에는 발음편을 넣어두어 구체적 어휘들의 실제 발음을 정확하게 익히도록 했다. 또한 다양한 연습문제와 활동을 통해 반복학습 할 수 있도록 하였다. 한국어 문법에 낯선 외국인들을 위해 문법의 예문에는 영어 번역 표기를 넣어두고, 뒤에 문제의 정답과 어휘와 문법 찾아보기를 실어두어 보다 쉽게 학습할 수 있다. 또한 그림이 있어 더 쉽고 재밌게 학습할 수 있으며, 그림으로 표현되어 있는 과일, 운동 등 주제별 어휘 파트가 들어있어 초급 학습자가 꼭 필요로 하는 어휘능력을 키울 수 있도록 하였다.
Рік:
2007
Видавництво:
Hangeul Park
Мова:
korean
Сторінки:
206
Файл:
PDF, 103.97 MB
IPFS CID:
QmV7yJsbVtaXVSZtJFGyTGXVoVrqzzPJadJ7eX6NXUWLy7
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzacebiyjn3iqgiyshbowvuhoxix7bvvqnl53r4bvbihfbgyec4tdo42u
korean, 2007

Почніть свою подорож у світ знань! Ознайомтесь з Попереднім переглядом та відкрийте інші можливості


1

Mokslas ir gyvenimas 1980-04

Рік:
1980
Мова:
lithuanian
Файл:
PDF, 34.03 MB
0 / 0
lithuanian, 1980
2

Mokslas ir gyvenimas 1980-03

Рік:
1980
Мова:
lithuanian
Файл:
PDF, 10.61 MB
0 / 0
lithuanian, 1980
https://korean-books.se