Головна 크루그먼의 경제학

크루그먼의 경제학

, , , ,
5.0 / 5.0
0 comments
Наскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
『크루그먼의 경제학』제2판은 미국을 비롯한 대부분의 세계경제가 대공황 이래 최악의 금융위기를 겪고 있는 중에 완성되었다. 2007년과 2008년에 발생한 사건들은 매우 이례적이었으며 이에 대한 정책대응 역시 이례적이었다. 급속히 약화되고 있는 경제를 살리기 위해 미국 역사상 전례 없는 대규모의 재정팽창이 필요하다는 주장이 2008년이 저물어 가면서 널리 확산되고 있었다. 이 책에서는 이번 위기와 관련된 사례 연구들을 거시경제에 관한 장들에 포함시킴으로써 오늘날 겪고 있는 어려움이 오랜 시간에 걸쳐 이해되어 온 원리를 어떻게 반영하고 있는지를 보여 준다. 이에 더하여 그림자 은행시스템과 이 시스템의 위기에 대한 취약성에 대해 논하는 한편, 연방준비제도의 역할 확대에 대해서도 논할 수 있다.
Категорії:
Рік:
2011
Видання:
제 2판
Видавництво:
시그마프레스
Мова:
korean
Сторінки:
1256
Файл:
PDF, 245.21 MB
IPFS CID:
QmcVvKN1iyE8iUMwUvrgbkAUyeDajy5cDf1TjPezfFBQp8
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzacecsc7mtrntskt464ujmnqobx4qerjromozpmlrjzlhyru54iyoig2
korean, 2011

Почніть свою подорож у світ знань! Ознайомтесь з Попереднім переглядом та відкрийте інші можливості


https://korean-books.se